Το αρχαιολογικό μουσείο της Ολυμπίας, είναι ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας.