• καθημερινά 09:00 - 21:00 & Σαββατοκύριακο 09:00 - 19:00
 • +30 6936746326

Όροι

Γενικοί Όροι…
1. ΗΛΙΚΙΑ  ΟΔΗΓΟΥ:  Ελάχιστο Όριο ηλικίας για κατόχους Πιστωτικών Καρτών 23 έτη και μη κατόχους 25 έτη.
2. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί δύο χρόνια.
3. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Ένα 24ωρο 120 χλμ., έξτρα  χλμ. επιπλέον 0,25 € (ευρώ) ανά χιλιόμετρο.  Εάν η παράδοση, για διάφορους λόγους, δε γίνει στο γραφείο μας και η απόσταση είναι μικρότερη από 50 χλμ., θα χρεώνεται με 0,30 € ανά χιλιόμετρο. Εάν η απόσταση είναι μεγαλύτερη, θα χρεώνεται με 0,45 € το χιλιόμετρο.
4. ΠΡΟΣΤΙΜΑ:  Όλα τα πρόστιμα και οι διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή (παράνομη στάθμευση (Parking), όριο ταχύτητας).
5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  Προκαταβάλλεται το 100% στο προϋπολογιζόμενο μίσθωμα. Ο τελικός διακανονισμός γίνεται αφού τελειώσει η μίσθωση.
6. ΕΓΓΥΗΣΗ:  Προκαταβάλλεται εγγύηση το 80% της ολικής μίσθωσης για την προστασία του οχήματος και επιστρέφεται με τη λήξη της μίσθωσης.
7. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: Ο πελάτης χρεώνεται στο σύνολο του λογαριασμού του με Φ.Π.Α. 24%.
8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΜΕ  ΠΛΟΙΑ: Επιτρέπεται μόνο με γραπτή έγκριση της εταιρείας.
9. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  Η’ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: Πληρώνεται από τον ενοικιαστή.
10. Το αυτοκίνητο παραδίδεται ΚΑΘΑΡΟ και παραλαμβάνεται ΚΑΘΑΡΟ.  Αν ο μισθωτής δεν παραδώσει το αυτοκίνητο καθαρό, επιβαρύνεται με τα έξοδα καθαρισμού του.  Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να κινείται σε δρόμους που δεν έχουν άσφαλτο.
11. Το αυτοκίνητο θα οδηγείται μόνο από τον ενοικιαστή ή κάθε άλλο πρόσωπο οδηγό που έχει μελετήσει και υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο.
12. Απαγορεύονται κατοικίδια ζώα μέσα στο αυτοκίνητο.
13. Είναι δε υποχρέωσή μου, να ενημερώσω την εταιρεία κατά την  επιστροφή μου, με απόλυτη ευθύνη και υποχρέωση ότι κατά την μίσθωση δεν προξένησα κάποιο αδίκημα (π.χ. παράνομο παρκάρισμα, παραβίαση του  Κ.Ο.Κ. κ.λ.π.).

Aσφαλιστικές Καλύψεις
Την Αστική Ευθύνη προς τρίτους για σωματικές βλάβες ύψους μέχρι 500.000 € (ευρώ) και τις υλικές ζημιές προς τρίτους ύψους μέχρι 500.000 €.

1. Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (C.D.W. – Μικτή)
Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται εντελώς από την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου εφ’ όσον δεχτεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου μας, με την υπογραφή του και καταβάλει:

 • 7,5 € την ημέρα για τις κατηγορίες A,B,C
 • 9 € την ημέρα για τις κατηγορίες D
 • 12 € την ημέρα για τις κατηγορίες E,F.

Απαραίτητη προϋπόθεση, η οδήγηση σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Επιβαρύνεται οπωσδήποτε με την μεταφορά του αυτοκινήτου στο συνεργείο μας και τις ημέρες που θα χρειαστούν για την επισκευή του. Χωρίς το C.D.W. (Μικτή Ασφάλεια – Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών), οι ευθύνες του μισθωτή για ζημιές ανέρχονται κατ’ ανώτατο όριο, για τα αυτοκίνητα των κατηγοριών Α,Β,C, σε 12.000 €, κατηγορίας D σε 15.000 € και κατηγοριών E,F σε 25.000 €.
Επίσης, καλύπτονται οι ίδιες ζημιές του αυτοκινήτου με εξαίρεση τις πρώτες 250 €, που βαρύνουν τον μισθωτή.

Ασφάλιση Οδηγού και επιβατών – Όρια Κάλυψης

 • Θάνατος Οδηγού: 15.000 €
 • Μερική – Ολική Ανικανότητα: 15.000 €
 • Πυρκαγιά – Κλοπή: ανάλογα με την αξία του αυτοκινήτου
 • Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα
 • Θραύση Κρυστάλλων: 1500 €

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ελαστικών, τροχοί και ζημιές στο εσωτερικό και κάτω μέρος του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε ασφάλεια.

2. Ο μισθωτής υποχρεούται, περαιτέρω, να προστατεύει τα συμφέροντα της εταιρείας που έχει αναλάβει τον κίνδυνο.
Ενδεικτικά, σε περίπτωση ατυχήματος, υποχρεούται:

 1. Να αναφέρει λεπτομερώς, τηλεφωνικά, το περιστατικό στο γραφείο του εκμισθωτή.
 2. Να ειδοποιεί την Τροχαία.
 3. Να μην παραδεχτεί υπαιτιότητα ή ενοχή.
 4. Στην περίπτωση ατυχήματος να πάρει στοιχεία των μαρτύρων που παρευρίσκονταν
  στο ατύχημα.
 5. Ο μισθωτής υποχρεούται να λάβει όλες τις προφυλάξεις, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος κλοπής ή φωτιάς του αυτοκινήτου.

Οποιαδήποτε τροποποίηση των παραπάνω όρων, θα πρέπει να γίνει εγγράφως από το γραφείο του εκμισθωτή.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!